PALVELUJA

(1) ILMASTOINTI

– Tasapainotukset, huolto, vianmääritys

– Suodatin vaihto, ilmastointi puhdistukset & äänimittaus

– Ilmavuodon paikannus & tiivistys /korjaus

 

(2) LÄMMITYSVERKON TASAPAINOITUKSET

– lämmön tasapainotus & raportointi, vianmääritys

– Anturit, langaton lämpötila-anturi, (palvelu yksi vuosi)

 

(3) AUTOMAATIO LVI

– Ohjelmointityöt, instrumentaatio laitteiden ohjelmointi,

grafiikanpiirtotyöt, hälytyksien/aikakellojen ohjelmointi &

liitynnät olemassa oleviin järjestelmiin & vianmääritys

 

(4) ASENNUSTYÖT

– Ilmastointi, anturit, puhallin & ovitiiviste

– Lämpökeskuksen elektroniikka asennukset

 

(5) DOKUMENTOINTI

– Ilmastoinnin raportointi kirjallisena, ilmoitukset kirjoittaminen &

tulostaminen ja toimittaminen & käyttöohjeiden laadinta

 

(6) PROJEKTINHOITO

– Suunnittelupalaverit, työmaakokoukset, ilmastoinnin suunnittelu &

kartoitus ja konsultointityöt

 

(7) MÄÄRÄAIKAISHUOLLOT

– Kahdesti vuodessa suodatin vaihto, Lämpökeskuksen paineiden

tarkistukset ja siihen liittyvät huollot, ilmastointikoneiden kuluvat osien

tarkistus ja huolto

 

(8) TESTAUS, KÄYTTÖÖNOTTO JA KOULUTUS